På den nylig afholdte Generalforsamling valgte Anne Willeberg at udtræde af bestyrelsen.

Anne har været en fast del af Eventyrteatrets Venner siden stiftelsen i 1995 og har gennem tiden været et fast holdepunkt for de skiftende bestyrelser. I en lang årrække virkede hun desuden som foreningens kasserer.

Sammen med sin mand Claus, var Anne en aktiv del af bladudvalget, der udgav foreningens medlemsblad ”Eventyrtidende”, gennem flere år. (Du kan læse de gamle Eventyrtidende i vores arkiv her på siden)

Bestyrelsen siger Anne en varm tak for det store arbejde og engagement gennem tiderne og takker for mange hyggelige timer.

Anne og Claus er udnævnt til Eventyrteatrets Venners første æresmedlemmer, for 20 års tro tjeneste.