DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag (der er indkommet et forslag)
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor og revisor suppleant
 8. Valg til eventuelle udvalg.
 9. Eventuelt

Formandens beretning 2015

Det er nu knap et år siden vi holdt GF sidst – jeg husker det ikke som så længe, men kalenderen lyver – ligesom alderen – sjældent.

Eventyrteatrets Venners bestyrelse har i det forgangne år bestået af:

 1. Mette Skovgaard Andersen (formand)
 2. Jørgen Niclasen (næstformand)
 3. Pia Monrad Jensen (Kasserer)
 4. Anne Willeberg
 5. Annette Paludan
 6. Dorthe Haugaard
 7. Pernille Kyst
 8. Susser Feit (suppleant)
 9. Charlotte Voss Sørensen (suppleant)
 10. Stig Treu Pehrsson (suppleant)
 11. Henrietta Caroline Sharma (suppleant)

Og det var jo fordi vi på den ekstraordinære GF sidste år besluttede, at vi skulle være 7 ordinære og max. 4 suppleanter.

Vi har holdt 4 møder i årets løb – og det passer så nogenlunde med hvad der er behov for, medmindre der sker uforudsete ting. Det har både været et stille år, og et hektisk år. Med det mener jeg, at det ikke i år er lykkedes os at afholde et arrangement for alle børnene på Dramaskolen sådan som det ellers er vores intention, så derfor kunne man jo godt tro, at vi havde ligget på den lade side, men ud over at være Eventyrteatrets ”lille hjælper”, (sådan som jeg opfatter os) med det deraffølgende høje antal mande- og kvindetimer, så har vi brugt en del energi på en digital foryngelseskur. Det har ført en lang række ting med sig, men www.eventyrteatretsvenner.dk er nu oppe at køre og vi synes godt, vi kan være stolte af resultatet. En meget stor tak til Annette for at have været frontløber på dette projekt.

Også vores FB side kører godt: vi har faktisk fordoblet vores medlemstal der og jeg føler mig overbevist om, at det er sådanne tiltag, der skal til for at give foreningen en ansigtsløftning. For det er kun det, der er tale om: i bund og grund er vi de samme, som vi var for mange år tilbage.

Og når vi nu taler om medlemstal, så var et af projekterne sidste år, at vi ville hverve flere medlemmer. Men indrømmet – det har ligget forholdsvis stille, da vi samtidig havde ønske om at ændre betalingsmodus af administrative grunde. Vi har derfor valgt at holde lav profil med ’rykkerne’ og starte på en frisk efter GF dels i håb om, at forslaget bliver vedtaget og dels i håb om, at 2016 bliver det år, der vil gå over i vores 18 årige historie som ’Medlemsåret’. Min grundholdning er jo, at ALLE med kontakt til ET burde være medlem af venneforeningen også, eller i det mindste ALLE, der har børn med i forestillingerne.

Men lad mig kaste et hurtigt blik tilbage på året:

Bagest i erindringen ligger naturligvis Turneen. Det føles allerede som om det er vanvittig længe siden, at nogle af os sov i dobbeltseng i en campingvogn i en skov midt i sorte Jylland, men det var jo blot for et år siden. Set i bagspejlet var det en fantastisk oplevelse at være så tæt på de unge mennesker den uge, også selvom nogle liige fik en ekstra overnatning på Bornholm J. Foreningen valgte i øvrigt ud over den praktiske hjælp at yde økonomisk støtte til en hyggemorgenmad.

En velbesøgt og kagemæssigt overdådig skovtur blev det også til i juni år. Og selvom der nok var en anelse færre deltagere end året før, kunne vi mønstre lige under 100 deltagere – det er ikke så ringe endda.

Ellers har der været forældrehjælpen i Tivoli, der i år bød på den spændende udfordring at skulle være i en anden sal til at starte med, fordi Tivoli var kommet til at leje Glassalen ud…En ting har mine 10 år i ET lært mig, man kan aldrig regne med at det bliver præcis som sidste år. Men selvfølgelig er der også masser af ’same procedure as last year’, og heldigvis med en masse nye og entusiastiske forældrehjælpere og et Bestyrelseshold, der stod bag, når det brændte på. Og det gjorde det af og til, både i bogstaveligste forstand og i overført forstand – det kostede blandt andet en popcornmaskine. Til Efterårsforestillingen kunne foreningen desuden glæde sig over massiv opbakning til forældrehjælperspisningen

Og opbakning kan man også tale om til juleforestillingen, der var den bedst solgte i ETs historie, så vidt jeg ved – det er da ret sejt, når man også sælger ståpladser til publikum og ikke behøver at sende rykkere ud til forældrehjælpere for at få nok hænder.

Og sejt er det også igen, hvad vi har opnået på Sponsorsiden:

Selvom Kildebrønde Frugtplantage havde meldt hus forbi sidste år, så lykkedes det os at lave en half-half-aftale med dem. KF har været en kæmpehjælp i årenes løb, og ungerne elsker æblerne. Det er mig derfor meget magtpåliggende, at vi får samarbejdet med dem om et eller andet arrangement i løbet af året. Derudover lykkedes det igen Jørgen at skaffe slik fra den hemmelige slikpusher, der efter sigende var så begejstret over at se forestillingen, at han nu anser sig som fast sponsor. Han skal være hjertelig velkommen. Det lykkedes desuden Susser m fl. at skaffe brød fra Brødsnedkeren i Humlebæk, igen med konkurrencekuponer møjsommeligt rullet af bestyrelsen, Stig fik gulerødder fra Grøntjacob, og vi kan også til dels takke Stig for at forældrehjælperne har fået seje nye jakker – med rygmærke, vi fik fine Babushkadukker af Babushka – og endelig den årlige is fra kiosken på Bakken. Lars fra Kaffeimperiet har begavet os med en lille pengegave, og den nye hjemmeside havde vi ikke kunne lave til den pris uden FromFroms velvillige hjælp formidlet af Annette. Igen vil jeg opfordre alle med ideer til at komme med dem, fx på vores FB-side.

Nu er 2016 så i gang – og det er helt sikkert at det heller ikke kommer til at gå stille af. 2016 er et jubilæumsår. ET har eksisteret i 25 år og der lægges op til et spændende år, som vi ser frem til at være med til at støtte op om, alt det vi kan.

Og hermed er min beretning slut.

Mette Skovgaard Andersen. 22.02.2016