Bestyrelsen inviterer indenfor og fortæller lidt om året der gik og det der er godt i gang. Vel mødt!

Mødet afholdes den 22. februar kl. 19:30 – 21:30 i Eventyrteatrets lokaler.

Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (indsendes inden 14 dage før GF)
6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg til eventuelle udvalg.
9. Eventuelt