Kære Eventyrlige Venner,

Onsdag den 08. februar holder vi generalforsamling kl. 19:30 på Eventyrteatret og I er alle velkomne !

Dagsorden er som følger:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning v/formanden
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasseren
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg til eventuelle udvalg.
9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Mette Skovgaard Andersen