Man kan aldrig helt forstå, at der er gået et år, når man skal se tilbage på året, der gik. Tænk – er det virkelig kun eet år siden, at vi malede sygangen som stærkt forsinket fødselsdagsgave til Eventyrteatret. Åbenbart – kalenderen lyver ikke – det er et år siden, vi holdt sidste Generalforsamling og nu sidder vi så her igen.

Hvem er vi:

Har bestået af hele 12 personer: Mig (formand), Jørgen (næstformand), Anne (kasserer), Henrietta, Annette, Charlotte, Pernille, Stig, Susser, Lenda (der ønsker at udtræde), Flemming (der ønsker at udtræde), Henrik (der ønsker at udtræde)

Året har været præget af gode gamle dage og gode nye dage. Vi har holdt vores obligatoriske ca. 4 møder i alle vejrlig (vi var nær aldrig kommet hjem fra Charlotte i snevejr), hvor vi har diskuteret alle de løbende ting som sponsorater, aktiviteter og aktivitetsniveau, forældrehjælp osv. og vi har nyligt her i februar givet en hånd til Eventyrteatret i form af forældrehjælp under turneen. Lad mig sige lidt om de enkelte punkter:

  • sponsorater
  • aktiviteter/herunder forældrehjælp
  • turne

 

Sponsorater

Ligesom sidste år synes jeg godt, vi kan klappe os selv lidt på skulderen af de sponsorater, vi trods alt får i hus. Det ER en udfordring, men vi bliver ved. I år lykkedes det os til forestillingerne at skaffe slik fra hemmelig leverandør, brød fra Brødsnedkeren i Humlebæk, der endda har lavet ekstra konkurrencer for os med Sussers hjælp, æbler fra Kildebrønde Frugtplantage med stor hjælp fra Anne, grønt fra Grøntjacob med stor hjælp fra Stig, samt brød fra Kirstens bageri til øveweekenden og endelig den årlige is fra kiosken på Bakken. Mht æblerne arbejdes der på en ny løsning. Kildebrønde Frugtplantage har supporteret Eventyrteatret i over 10 år, og har meddelt, at de stopper nu, så der er kontakter ude andre steder. Og det gælder generelt – vi har hele tiden øjne og ører åbne. Stig har fx formidlet en kontakt til Eventyrteatret, der gør, at hjælpere fremover kan blive klædt endnu mere standsmæssigt på end hidtil i dunjakker med trykt logo. Selvom vi fortsat arbejder på den flanke, mener jeg godt, vi kan være tilfredse med årets sponsorindsats.

 

Aktiviteter og forældrehjælp

Tilfredse kan vi også være med vores generelle aktivitetsniveau. Selvom vi altid gerne vil lave mere, har vi begrænsede resurser (læs tid og penge), så vi er glade når noget lykkes. I år har vi igen – d. 21. juni – gennemført vores traditionsrige skovtur med stor succes, der var mere end 80 tilmeldte og vi har ikke modtaget nogle klager. Ikke engang over vejret.

Desuden lykkedes det os i år i slutningen af august at gennemføre en impro-eftermiddag for alle Dramaskoleelever. Arrangementet var gratis for medlemmer af Venneforeningen og kostede 50 kr for ikke-medlemmer. Venneforeningen har nemlig en ambition om at være en forening for alle medlemmer og dermed også for alle de børn – der jo faktisk udgør flertallet – der ikke kommer med i nogen forestilling. Vi havde entreret med 5 tidligere eventyrbørn og en tidligere underviser Troells Toya. Troells holdt først et lille oplæg om ’det at improvisere’ og dernæst inddeltes børnene i hold, der var nogenlunde aldersopdelte og så lavede de øvelser. Der var vildt leben og mange positive tilbagemeldinger bagefter. Flere nød blandt andet at se dem, de havde gået på hold med.

Men ellers er det jo sådan, at mange af de aktiviteter, vi som Venneforening deltager i, er relaterede til forestillingerne: Efterårsforestillingen og Juleforestillingen i Tivoli, hvor Venneforeningen er med til at arrangere forældrehjælpen og forældrehjælperspisningen. Vi deltager også på forældremøder og med praktisk hjælp til øveweekenden. Og i år deltog vi også i turneen, som jeg kommer tilbage til.

Under aktiviteter hører også vedligeholdelse af vores hjemmeside, der har skrantet lidt, men nu er i gode hænder samt vores FB-side, hvor vi forsøger at udbrede os om foreningen. Og naturligvis nedlæggelse af vores trykte blad – en svær beslutning, men ikke desto mindre set fra min stol den rigtige. Vi er kommet til de digitale mediers tidsalder og et trykt blad har ikke meget gang på jord.

 

Turne (udenfor beretningsåret, men ..)

Under de gode nye dage kan vi nævne vores deltagelse i Turneen. Det var en ny udfordring at yde hjælp her, men virkelig sjovt for os, der var så heldige at få lov at være med på den ene eller anden måde. Vi var tre forældre med på turneen i Jylland og 4-5 stykker på de øvrige ture, hovedparten fra Bestyrelsen. Det var virkelig en oplevelse, men det ville være synd at sige, at det var en loppetjans, og det bliver spændende at se, om man kan og vil gentage den succes, som det stensikkert var.

Og de gode nye dage leder mig naturligvis også lidt ud i fremtiden. Vi vil fortsætte med at øge foreningens synlighed og hverve nye medlemmer. Vi ER for få (under 100 familier). Som jeg nævnte sidste år er kontingenterne med til at fastholde men også øge Foreningens aktivitetsniveau og det er derfor, at jeg personligt stadig mener, at vi skal fortsætte med at være en betalingsforening, der støtter Eventyrteatret og dets børn på alle de måder, vi kan komme i tanker om. Mhp fastholdelse og hvervning af nye medlemmer skal vi fortsat arbejde på vores kommunikation – særligt i de nye medier.

Med andre ord og afslutningsvist: jeg tror på os og glæder mig til det kommende ET-år.